Month: Mac 2024

Psikologi Trading: Emosi dan Membuat Keputusan

Psikologi trading adalah aspek yang sering diabaikan tetapi penting dalam dunia trading. Apabila seorang peniaga memahami bagaimana emosi mempengaruhi membuat keputusan, mereka mempunyai kelebihan yang ketara dalam pasaran yang kompetitif ini.  Mari kita lihat dengan lebih dekat bagaimana emosi memainkan peranan penting dalam setiap langkah trading. Artikel ini akan membincangkan: Peranan Emosi dalam Trading Strategi